MİSYON
Öğrencilerimizin  sosyal, kültürel ve fikri donanımı ile özel yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirecek, onları uluslararası platformlara taşıyacak, çağın medeniyet ve kültür algılayışının üzerine çıkarak ,onları ülkemizin ve yeryüzünün geleceğini belirleyecek nitelikli  liderler yetiştirmektir.

VİZYON
Topluma güzel ve nitelikli insanların yetiştirilmesinde, eğitim standartlarının yükseltilmesinde öncü kuruluşlardan birisi olmak.